Support The Letter

Stöd mitt Globala fredsprojekt “The Letter” och se till att breven postas och när människorna i maktpositionerna.

Kostnaderna för ett brev samt porto är 120:-

Så stöd förändringen vi alla vill se i världen, tillsammans kan vi gör en förändring.

Swish (+46 76 039 98 55)

 

Läs mer om projektet på apeaceofart.se 

Please help me make sure one letter at time can reach one human.

The cost for one letter to be made and posted is (Sek) 120:-

Contribute for change either trough paypal or swish.

The Letter will be posted in